Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świeciu

Diagnozujemy specyficzne trudności w uczeniu się u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, wykonujemy diagnozy zdolności intelektualnych, osobowościowych. Jesteśmy publiczną placówką oświatową. Korzystanie z naszej pomocy dla osób z rejonu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Ferie w poradni

AKTYWNE FERIE adresowane do dzieci na co dzień korzystających z zajęć w Poradni Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu po raz kolejny organizuje dla dzieci ze szkoły podstawowej zajęcia mające na celu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresach wolnych od nauki szkolnej”. Zajęcia odbywać się będą w dniach 30.01.2017 r. – 03.02.2017 r. […]

male_ppp-1

Trening pewności siebie

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE Dla uczniów szkół podstawowych poszkodowanych w wyniku przemocy rówieśniczej. Zajęcia będą odbywały się we wtorki o godzinie 17.00. Zapisy telefoniczne – kontakt:                              Katarzyna Góra 52 331 31 36, Magdalena Kutowska 52 331 12 26

male_ppp-1

Zapraszamy na Spotkanie Pedagogów

Zapraszamy na Spotkanie Pedagogów, które odbędzie się 8.12. 2016 roku (czwartek) o godzinie 9,00 w Poradni Psychologiczno-Peadgogicznej w Świeciu z udziałem nauczyciela konsultanta K-P CEN w Bydgoszczy Pani Magdaleny Chylebrant-Karolak. Temat spotkania: „Warsztat pracy pedagoga”. Planujemy dzielenie się dobrymi praktykami. W ramach przygotowania się do spotkania prosimy o zastanowienie się: a)jakie metody pracy poleciłabym koleżankom […]

male_ppp

Informacja

I N F O R M A C J A !!!!! Od dnia 04 lipca 2016 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Świeciu czynna będzie w godzinach 7:00 – 16:00. Sekretariat czynny w godzinach 7:00 – 15:00.

Nowoczesny ojciec

Artykuł – autor Hanna Jurek „Tata – jego rola i model we współczesnym świecie” Bycie tatą to największe zadanie i najważniejsza rola w życiu mężczyzny. Pamiętamy doskonale opowieści naszych babć, że w dawnych czasach to na matce spoczywał ciężar odpowiedzialności, za wychowanie dzieci. Ojcowie pracowali, bądź zajmowali się swoimi sprawami. Ojciec stał z boku, nie […]

male_ppp

Orzeczenia z PPP

Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży oraz wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający działający w poradni. Wraz z wnioskiem składa się informację o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz zaświadczenie o stanie jego zdrowia – w przypadkunauczania indywidualnego. Konieczny jest osobisty kontakt z […]

male_ppp

Opinie z PPP

1. Najlepiej do nas zadzwonić, aby zapytać o szczegóły i umówić się na spotkanie. 2. Zgłoszenie należy złożyć osobiście i dostarczyć niezbędne dla przeprowadzenia badania dokumenty (np. zeszyty szkolne,opinię lekarza, opinię wychowawcy). 3. Termin badania ustala się z psychologiem lub pedagogiem, do których trafia wniosek o badanie. 4. Badanie psychologiczne i pedagogiczne odbywa się w […]

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie
tel. +48 607 130 471, tel./fax 52 331 12 26,
e-mail: poradniapp.swiecie@onet.plStarostwo Powiatowe w Świeciu

Organ prowadzący:

Starostwo Powiatowe w Świeciu

Starostwo Powiatowe w Świeciu


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - ppp-swiecie.pl   Wykonanie Stronart.com
Tło: Designed by Freepik