Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świeciu

Diagnozujemy specyficzne trudności w uczeniu się u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, wykonujemy diagnozy zdolności intelektualnych, osobowościowych. Jesteśmy publiczną placówką oświatową. Korzystanie z naszej pomocy dla osób z rejonu jest dobrowolne i nieodpłatne.

logo poradnia

Zaproszenie

Zapraszamy serdecznie na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie pedagogów z powiatu na temat opracowania programów wychowawczo-profilaktycznych szkół i placówek w roku szkolnym 2017/2018.  Zostaniemy wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego w nowym modelu zgodnie ze zmianami dotyczącymi wychowania i profilaktyki w szkole wynikającymi z przepisów nowej ustawy z dnia 14 grudnia […]

Konferencja

19 maja 2017 roku odbyła się Konferencja „Co działa, co nie działa, a co szkodzi w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej?”. Wykłady o tym Co musimy wiedzieć o zjawisku przemocy rówieśniczej, jej rodzajach, mechanizmach, procesach, studiach przypadków, profilaktyce i przeciwdziałaniu i jak reagować, gdy się wydarzy prowadził prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, eksperta w dziedzinie wychowania […]

logo poradnia

ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

Świętuj z nami ten dzień – 2 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU Jeśli Twoje dziecko: nie reaguje na swoje imię, choć słyszy inne dźwięki; nie patrzy w twarz ani w oczy; nie pokazuje Ci zabawek, ciekawych przedmiotów, nie wskazuje palcem; nie patrzy na to, co Ty mu pokazujesz; nie wykonuje gestów typu „jaki jestem duży”, […]

logo poradnia

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE w PPP w Świeciu

Indywidualne poradnictwo zawodowe Prowadzimy na terenie poradni indywidualne konsultacje i porady zawodowe mające na celu wspieranie uczniów w planowaniu własnej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej poprzez: pomoc w rozpoznawaniu mocnych stron, zainteresowań, umiejętności określenie predyspozycji zawodowych (poznanie własnych możliwości intelektualnych, predyspozycji osobowościowych z wykorzystaniem testów psychologicznych) dostarczenie informacji na temat, m.in.: oferty szkół ponadgimnazjalnych i […]

logo poradnia

Badanie słuchu

  Zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli dzieci uczęszczających na terapię do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świeciu w celu diagnozy słuchu Screeningowym Audiometrem Tonanym. W jakim celu? Rolą rodziców, opiekunów i nauczycieli jest stwarzanie warunków i podejmowanie działań umożliwiających rozwój dziecka. Na skuteczność oddziaływań terapeutycznych wpływa systematyczne uczestnictwo w terapii, stosowanie się do zaleceń specjalistów […]

logo poradnia

Spotkanie pedagogów powiatu

24. marca 2017 r. (piątek) o godzinie 8,30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu odbędzie się spotkanie Pedagogów z powiatu. Zaproszonym gościem będzie lekarz psychiatra dzieci i młodzieży Pani Katarzyna Wojciechowska, która przybliży nam tematykę związaną z chorobami psychicznymi dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy Dyrektor Hanna Jurek i Pracownicy PPP w Świeciu

Ogłoszenie

Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2016/17, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV). Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się […]

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie
tel. +48 607 130 471, tel./fax 52 331 12 26,
e-mail: poradniapp.swiecie@onet.plStarostwo Powiatowe w Świeciu

Organ prowadzący:

Starostwo Powiatowe w Świeciu

Starostwo Powiatowe w Świeciu


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - ppp-swiecie.pl   Wykonanie Stronart.com
Tło: Designed by Freepik