See other templatesSee other templates

OGŁOSZENIE

Flexible Layout

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  w Świeciu zaprasza dzieci  w wieku przedszkolnym na zajęcia z logorytmiki, które będą odbywać się w każdą środę:

  • o godzinie 15.00 dla dzieci 3  i 4 - letnich
  • o godzinie 16.00 dla dzieci 5 i 6 - letnich

Celem zajęć jest wspieranie indywidualnej terapii logopedycznej dzieci z wadami wymowy.

 

Zajęcia są bezpłatne!

 

Zgłoszenia kierować pod numerem

52 33 11 226

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 15.30

 

Grupa wsparcia

Stunning Colors

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: ZINTEGROWANY PROGRAM WSPIERANIA RODZIN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

Zadanie dofinansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach 17.00 – 19.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu ul. Klasztorna 2

Zadanie realizuje Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

www.poradnia-grudziadz.pl 

Login Form

Misja

MISJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJW ŚWIECIU

„Jesteśmy poradnią, która udziela swoim klientom rzetelnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.”

Historia

Historia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PORADNI Z dniem 1 lipca 1971 roku na podstawie §7 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 18 kwietnia 1956 roku Dz. Ur. PRL Nr 25, poz. 104 za zgodą Ministra Oświaty została powołana Powiatowa PEasy to startoradnia Wychowawczo-Zawodowa z siedzibą w Świeciu n/Wisłą. Czytaj więcej Historia
 
 

 

E-porady

Modern Design

E-porady artykuły cztaj więcej E-porady

Procedury

Modern Design

Procedura postępowania diagnostycznego w celu wydania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w szkole podstawowej Działając w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Czytaj więcej Procedury

 

Go to top