tematyka szkolen dla rad pedagogicznych

Tematy rad szkoleniowych:

  1. Cyberprzemoc i uzależnienia w sieci u dzieci i młodzieży – diagnoza i profilaktyka – Joanna Liberkowska, Mariola Nadolna
  1. ABC autyzmu, jak pracować z dzieckiem ze spektrum – Bożena Pauka, Joanna Bartoszewska
  1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – Teresa Ciepłuch, Paulina Andrys
  1. Praca z uczniem ze stwierdzoną dysleksją rozwojową – Helena Włochowicz, Roman Jonac
  1. Pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym – Magdalena Kutowska, Marietta Wieczorek
  1. Diagnoza logopedyczna dziecka w wieku 6 lat – Aleksandra Szolginia, Natalia Ryszkowska – Andrys
  1. Trudne zachowania dzieci i młodzieży – diagnoza i postępowanie – Justyna Jonac, Joanna Horodecka

 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie
tel. +48 607 130 471, tel./fax 52 331 12 26,
e-mail: poradnia@ppp.csw.plStarostwo Powiatowe w Świeciu

Deklaracja dostępności
Elektroniczna skrzynka podawcza

Organ prowadzący:

Starostwo Powiatowe w Świeciu

Starostwo Powiatowe w Świeciu


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - ppp-swiecie.pl   Tło: Designed by Freepik