tematyka szkolen dla rad pedagogicznych

Tematy rad szkoleniowych:

 1. Praca z dzieckiem ze stwierdzonym opóźnieniem rozwoju mowy – Natalia Andrys-Ryszkowska
 2. Techniki efektywnego uczenia się – Paulina Andrys, Beata Ziółkowska
 3. Pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym – Magdalena Kutowska, Marietta Wieczorek
 4. ABC autyzmu- jak pracować z dzieckiem ze spektrum? – Bożena Pauka, Joanna Bartoszewska
 5. Trudne zachowania dzieci i młodzieży- diagnoza i postępowanie – Justyna Jonac, Patrycja Lipińska – Dembek
 6. Jak dostosować wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? – Aleksandra Dąbrowska, Helena Włochowicz
 7. Cyberprzemoc i uzależnienia w sieci u dzieci i młodzieży – Joanna Liberkowska, Mariola Nadolna

 

Tematy na spotkania z rodzicami:

 1. Usamodzielnienie dziecka drogą do jego dojrzałości – Teresa Ciepłuch, Weronika Zielińska
 2. Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? – Paulina Andrys, Beata Ziółkowska
 3. ABC wychowania małego dziecka –  Magdalena Kutowska, Marietta Wieczorek
 4. Dobry start- jak wspierać dziecko rozpoczynające naukę? – Magdalena Kutowska, Marietta Wieczorek
 5. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na wychowanie dzieci – Joanna Liberkowska, Mariola Nadolna

 

Tematy na spotkania z dziećmi i młodzieżą:

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia promujące zdrowy styl życia – Paulina Andrys, Beata Ziółkowska
 2. Trudne emocje i jak sobie z nimi radzić? – Aleksandra Dąbrowska, Helena Włochowicz
 3. ABC wychowania małego dziecka – Magdalena Kutowska, Marietta Wieczorek
 4. Płodowy zespół alkoholowy – zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Joanna Liberkowska, Mariola Nadolna
 5. Uzależnienie od internetu – siecioholizm – Joanna Liberkowska, Mariola Nadolna

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie
tel. +48 607 130 471, tel./fax 52 331 12 26,
e-mail: poradnia@ppp.csw.pl


Deklaracja dostępności


Starostwo Powiatowe w Świeciu

Organ prowadzący:

Starostwo Powiatowe w Świeciu

Starostwo Powiatowe w Świeciu


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - ppp-swiecie.pl