elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu.
W celu dostarczenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu dokumentu w formie elektronicznej, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) podadresem epuap.gov.pl.

Po założeniu konta i zalogowaniu się do ePUAP, użytkownik ma dostęp do Pismo ogólne do podmiotu publicznego:
1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, najpierw należy zalogować się do portalu,
2. Po poprawnym zalogowaniu należy skorzystać z przygotowanego odnośnika › epuap.gov.pl
3. W wywołanym oknie wybieramy „Załatw sprawę”, po czym nastąpi przekierowanie na stronę internetową obywatel.gov.pl
4. W polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo” należy podać wpisać PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA ŚWIECIE
5. Dalej mamy obowiązek wybrania rodzaju pisma oraz opisania sprawy.
6. Do przygotowanego pisma można dodać załączniki, przy czym maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 5MB. Lista rozszerzeń dodawanych załączników jest dostępna w portalu. W celu wysłania do naszej poradni np. Wniosku do Zespołu Orzekającego, do przygotowywanego pisma należy załączyć skan wypełnionego wniosku, który jest przygotowany do pobrania z naszej
strony internetowej.
7. Po zakończeniu przygotowania pisma należy wybrać opcję „podpisz i wyślij” i dalej wybrać czy dokument ma zostać podpisany „podpisem zaufanym” czy „podpisem kwalifikowanym”. Następnie nastąpi autoryzacja podpisania dokumentu za pomocą kodu autoryzacyjnego poprzez określony kanał komunikacyjny.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna


ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie
tel. +48 451 050 794, tel./fax 52 331 12 26,
e-mail: poradnia@ppp.csw.plStarostwo Powiatowe w Świeciu

Deklaracja dostępności
Elektroniczna skrzynka podawcza

Organ prowadzący:

Starostwo Powiatowe w Świeciu

Starostwo Powiatowe w Świeciu


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 - ppp-swiecie.pl   Tło: Designed by Freepik