26 czerwca Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

”26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii. Zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie – około 200 milionów osób używa narkotyków przynajmniej raz w roku, a 25 milionów cierpi z powodu uzależnienia. Corocznie na świecie 200 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków.” (pobrane ze strony Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

Nie tylko dorośli borykają się z problemem narkomanii. Wielu nastolatków, a nawet dzieci wpadło w ten niebezpieczny nałóg, z którym tak trudno sobie poradzić.

Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który zażył narkotyki o jeden raz za dużo lub rodzicem, który martwi się o swoje uzależnione dziecko, nie pozostawajcie bierni. Walczcie z nałogiem, zapobiegajcie narkomanii, szukajcie wsparcia i pomocy.

Zachęcamy również do pogłębiania swojej wiedzy na proponowanych stronach internetowych:

  1. https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=3595097
  2. https://www.gov.pl/web/gis/miedzynarodowy-dzien-zapobiegania-narkomanii
  3. http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/narkotyki-i-inne-uzywki/
  4. http://www.narkomania.gov.pl/portal
  5. http://www.narkomania.org.pl/
  6. https://www.ore.edu.pl/2020/06/miedzynarodowy-dzien-zapobiegania-narkomanii/
  7. https://ostrzegamy.online/miedzynarodowy-dzien-zapobiegania-narkomanii/