DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – zapraszamy do udziału w konkursie oraz zapoznania się z kampanią społeczną „Osoba z_”. – http://osobaz.pl/

W zakładce DO POBRANIA znajdują się dokumenty do pobrania w celu udziału w konkursie.