WAŻNE! Od 4 maja 2020 Poradnia wznawia działalność

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzją MEN OD 4 MAJA

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W ŚWIECIU

wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydania dokumentów niezbędnych
do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.
Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności
zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach pilnych.

Organizacja pracy Poradni od 04 maja 2020 roku.

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników prosimy, aby bezwzględnie stosować się do następujących zasad:

  1. Do Poradni wchodzimy wejściem od ulicy Gimnazjalnej. Przy wejściu do budynku należy podać w jakiej sprawie i do kogo przyszliśmy informując osobę wpuszczającą.
  2. Ograniczamy do niezbędnego minimum osoby towarzyszące dziecku w diagnozie 1 dziecko/ 1 opiekun – wynika to z ograniczonej liczby osób przebywających w budynku.
  3. Bezwzględnie na diagnozę przychodzimy z dzieckiem zdrowym. Dzieci z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane.
  4. Prosimy na badanie przychodzić nie wcześniej niż 5 min. przed umówioną godziną i nie spóźniać się.
  5. Na terenie Poradni obowiązkowo należy nosić maseczkę zakrywając usta
    i nos. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia.
  6. Klienci bez maseczki nie będą wpuszczani na teren Poradni.
  7. Dzieci na diagnozę zabierają swoje przybory szkolne.

Nadal proponujemy Państwu wsparcie specjalistów w formie zdalnej
(telefonicznie, mailowo lub on-line).
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do w/w zasad,
które pozwolą w bezpieczny sposób odpowiedzieć na Państwa potrzeby.
Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

Adresy e-mail do specjalistów znajdziecie Państwo w zakładce „Adresy e-mail specjalistów PPP w Świeciu”.
Pozostałe dane do kontaktu w zakładce „Kontakt”

 Z wyrazami szacunku,
Hanna Jurek
dyrektor PPP w Świeciu